Hur vi hanterar våra produkter

Miljö

ANVÄNDING OCH SERVICE

Rengöring:
Rengöring: Som alla andra produkter från AIRSTEPS så skall dem naturligtvis också rengöras för att bibehålla styrkan och förlänga produktens livslängd. Ändprofilerna och tvär-narorna är resistenta mot medelstarka bas kemikalier, inklusive saltsyra som oftast används för att rengöra tegelbruk. Produkten kan man med vanligt rengöringsmedel använda utan att fördärva kompositen, till skillnad av aluminium är kompositen resistent för dom vanligt använda basiska produkterna i byggbranschen, som natriumhydroxid.

Vid fallen där produkten är mycket smutsig, där en maskin kan vara nödvändigt och är möjligt skall inte skärande verktyg användas. Vid användning av högtryckstvätt skall man vidhålla samma försiktigt som vid faner’ trall / plywoodskivor. Högt tryck på nära håll kan skada ytan på produkten.

Kassering

Brännbart avfall – återvinning av plankornas energiinnehåll: plankorna innehåller 35 volymprocent brännbart material, så uttjänta plankor bidrar med stora mängder energi i samband med förbränning, dock är det inte alla förbränningsanläggningar som tillåter att större mängder glas får finnas i askan. Eftersom polyester endast består av ämnena kol, väte och syre, så kommer inga miljögifter att bildas i samband med korrekt förbränning utan endast kolmonoxid och vattenångor.

ÅTERVINNING

All komposit i våra produkter är neutrala i den mening att det är mycket svårt att bryta ned i naturen. Däremot så kan den malas ned för att få fram ny granulat sompassar för att blandas i andra material som till exempel betong, asfalt eller andra underlag för vägbygge där det ingår grus och sand.