Översikt över egenskaperna hos materialen

Material egenskaber

Thermal Aging

2000 timmar vid 80°C.

UV Aging

ISO 4892-2: 2006 metod A Testet utfördes med en vattenkyld xenon-lampa med två Borosilikatfilter. Svartstandard-temperaturen var 65°C och lufttemperaturen 38°C. Ljusintensiteten blev kontrollerad vid 340 nm på 0,5 l W/m2nm. Proverna togs efter 2000 timmar, vilket motsvarar 2 års direkt soljus i Skandinavien.

Chemical Resistance

ALKALI & HCl FÖRÅLDRANDE Materialet är motståndskraftigt mot alkaliska material, såsom gips och murbruk. Produkterna är testade nedsänkta i en50-gradig mättad lösning av CaOH2 i 500 timmar.
SampleMaximum force Mpa
thermal aging zero sample 202
2000 h 232
UVzero sample 218
2000 h 286
Alkali zero sample 267
500 h 253
Acid zero sample 294
500 h 220

Material egenskaber

På engelska