Sådan håndterer du vores produkter

Miljø

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Rengøring:
Som alt andet byggemateriel skal AIRSTEPS naturligvis også rengøres og vedligeholdes for at bevare produktets værdi i mindst det tidsrum, der er garanteret eller planlagt. Profiler, endestykker og crossbeams er resistente overfor middelstærke baser og syrer – herunder også saltsyre i forbindelse med afrensning af murværk – og kan derfor afrenses med de fleste markedsførte midler. Komposit, i modsætning til aluminium, er resistent overfor de i byggeprocessen ofte benyttede basiske midler, som fx natriumhydroxid.

Mekanisk afrensning er dog i tilfælde af alvorlig tilsmudsning også nødvendig og mulig, blot der ikke anvendes skærende værktøjer. Ved højtryksrensning tages de samme forholdsregler som ved afrensning af finértraller, idet højt tryk og lille afstand til emnet bør undgås for at modvirke overfladeskader.

BORTSKAFFELSE

Afbrænding – genvinding af plankernes energi-indhold: profilen indeholder 35 %-vægt brændbart materiale, så kasserede profiler giver derfor et væsentligt energibidrag i forbindelse med afbrænding, dog er det ikke alle forbrændingsanlæg der tillader, at væsentlige mængder glas indgår i aske indholdet. Da polyester kun består af grundstofferne kul, brint og ilt, vil der ved korrekt forbrænding kun udvikles kultveilte og vanddampe, og ingen miljøgifte.

GENBRUG

Komposit materialet er neutralt i den forstand, at det er meget svært nedbrydeligt i naturen. Det er derfor egnet til – efter passende neddeling til granulat eller som fyldmateriale i stabile blandinger som beton, i asfaltblandinger og som underlag for vejopbygninger i forbindelse med andet sten- og grusmateriale. Endestykker og crossbeams kan i større mængder også indgå som værdifuld genbrugsplast i utallige produktioner af plastprodukter.