Overblik over materialernes egenskaber

Materiale­egenskaber

Thermal Aging

2000 timer ved 80°C.

UV Aging

ISO 4892-2: 2006 method A
Testet med en vandkølet xenonbuelampe med to Borosilikat filtre. Sortstandard temperaturen var 65°C og lufttemperaturen 38°C. Lysintensiteten blev kontrolleret ved 340 nm på 0,5 l W/m² nm. Prøverne blev taget af efter 2000 timer. 2000 timer svarer til 2 års direkte sollys i Skandinavien

Chemical Resistance

ALKALI & HCl Aging
Materialet er modstandsdygtigt mod alkaliske materialer, såsom gips og mørtel, produktet er testet i en 50° C varm mættet opløsning af CaOH2 i 500 timer. SYRE: Produktet er nedsænket i en 20% HCl-opløsning ved 50°C i 500 timer.
SampleMaximum force Mpa
thermal aging zero sample 202
2000 h 232
UVzero sample 218
2000 h 286
Alkali zero sample 267
500 h 253
Acid zero sample 294
500 h 220

Materialeegenskaber

På engelsk