Nordic Platform har störst succe utomlands

Nordic Platform P/S för snart fyra år sedan startade utvecklingen och försäljningen av komposittrallen Airsteps, skedde det skiftet helt på grund av att nya riktlinjer från danska arbetsmiljöverkets instruktioner om hantering av traditionella trätrallar som utgjorde en arbetsmiljörisk, då en trätrall kan väga 25 kilo torr och 35 sur